לוי שקולניק (יושב שני משמאל) עם כמה ממשתתפי הוועידה החקלאית, 1919