חברי "קבוצת עבודה‭.1918 ,"‬לוי שקולניק עומד בשורה האחרונה, שלישי משמאל