תושבים ־הודים שגורשו מתל אביב בפקודת ג'מאל פשה בדרך על מיטלטליהם, 1917