לוי שקולניק (מאחור עם טוריה על הכתף) בחברת קבוצת פועלות בגן הירקות של אחד מאיכרי פתח תקווה, 1916