פועלים ־הודים מועסקים בעבודת אריזה של פרי הדר בפתח תקווה, 1912