פרק ראשון מילדות באוקראינה לקבוצת "עבודה" בארץ־ישראל 1895 - 1920