רשימת התעודות ותוכנן

6 . 9 . 1914 . 1 אל דוד דוברינסקי פנייה שיחזור לקלנדיה . / עמוד 20 . 11 . 1916 . 2 9 אל המשרד הארץ ישראלי מצב הפועלים והיחס אליהם . 27 . 11 . 1916 . 3 10 / אל יעקב טהון בקשה לתקציב למשקי פועלות . 9 . 5 . 1917 . 4 13 / אל ועד התאחדות מושבות יהודה דרישה שלא להעסיק את המגורשים מיפו אלא את הפועלים שעבדו קודם גירוש . 26 . 2 . 1918 . 5 14 / דברים בוועידה השביעית של הסתדרות פועלי יהודה מאבק ההסתדרות למען קיום פרודוקטיווי של הפועלים במלחמת העולם הראשונה . 1919 . 6 15 / תזכיר אל המוסרות המיישבים הצעה ליישב את קבוצת "עבודה 25 . 5 . 1920 . 7 17 / . " אל עקיבא אטינגר תכנית עבודה לקבוצת עולים חדשים . 13 . 8 . 1920 . 8 27 / מאמר בעיתון "הפועל הצעיר" דיון בכינוס ועידה כללית לפועלי הארץ . 6 . 6 . 1921 . 9 29 / אל רבקה מהרשק נאום הנציב העליון סמואל ב 3 ביוני 3 . 12 . 1921 . 10 31 / . 1921 אל רבקה מהרשק רשמים מדגניה ב . 32 / 13-20 . 11 . 1924 . 11 מאמר בעיתון "הפועל הצעיר" בעיות המושב ויתרון הקבוצה על הקיבוץ . 29 . 4 . 1925 . 12 38 / דברים באספת סניף "הפועל הצעיר" דיווח על הביקור בברית המועצות . . 13 4...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה