מבוא

מ מבואות בחר ישראל על היסטוריים עצמו התעודות . רק במסגרת . מסמכים של החוק לוי ספורים אשכול קווים להנצחת של המתפרסם אשכול נשיאי לדרכו ישראל ראו כאן אור לראשונה וראשי ומנהיגותו עד היום ממשלותיה מציג והוא את לא פרשת 1986 ) זכה של לביוגרפיה ) חייו להוציא אשכול של ראש מבחר היסטורית הממשלה תעודות . ארכיון השלישי של אשכול המדינה של בלוויית מדינת קיבל 200 התעודות המתפרסמות כאן הן רק חלק קטן מתוך אוסף גדול של מסמכים » כ ( 6 , 000 שליקטו עורכי הספר בארכיונים שונים . רוב המסמכים בארכיונים אלה הם בעלי אופי ציבורי או ממלכתי ומיעוטם מכתבים אישיים . אוסף יקר ערך של תכתובת אישית כין אשכול לבני משפחתו ובמיוחד עם אלישבע קפלן אשכול קיבלנו משלוש בנותיהם . אוסף זה ומכתבים פרטיים נוספים שהגיעו לידנו נתנו לנו הזדמנות נדירה לחדור לעולמו הפנימי של אשכול ולהציג את דמותו גם מן הזווית האישית . שלל התיעוד של אשכול חושף צעד אחר צעד את התפתחותו וצמיחתו מאז היותו בחור צעיר כבן , 18 לוי שקולניק , שעלה לבד לארץ ישראל בשנת 1914 מעיירה קטנה באוקראינה , ועד שהגיע בהדרגה בכוח אישיותו ופעילותו לתפקיד הרם של ראש הממשלה ושר ...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה