לוי אשכול ראש הממשלה השלישי מבחר העודות מפרקי חייו ‭[1969 - 1895]‬

לראשונה מ מציג כחר את התעוררת פרשת חייו של לוי של אשכול כחור צעיר המתפרסם שעלה לברו כאן לארץ-ישראל בשלהי העלי' ה השנייה , ושהגיע בכרת אישיותו ופעילותו לכהונת ראש הממשלה השלישי של מרינה ישראל , בשנים , 1969-1963 איגרות , מאמרים ודברים שנשא בהזדמנויות שונות מציגים את תרומתו של לוי אשכול להתיישבות , למשק המים ולהתפתחות הכלכלית בתקופת המנרט , בשנים הראשונות למרינה ובשנות כהונתו כשר אוצר , במסמכים שבספר באים לביטוי סגנון מנהיגותו המיותר של אשכול בתקופת כהונתו כראש ממשלה ובן תרומתו להרגעת השיח המפלגתי והציבורי ולשינוי במעמרס של קרביי ישראל . נושאים הנוגעים בביטחון המדינה ובמדיניות החוץ שלה מוצגים בספר בחליפת מכתבים עם נשיא ארצות הכרית וברברים שאמר אשכול כתפקידו כשר ביטחון כבימות שונות . הספר מציג את עמרתו והלקו של אשכול במיתון הכלכלי ואת המאבקים הפנימיים שניהל עד לוויתור על תפקיר שר הבי 0 חון ערב מלחמת ששת וזימים . כן מובאים מסמכים על פעילותו והכרעותיו בימי המלחמה ובשנתיים שאחריה . תודות לאוסף יקר ערך של מכתבים אישיים שהעמידו לרשותנו בנותיו של אשכול פיתח הספר הזדמנות נדירה לחרור לעולמו הפנימ...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה