מקורות הדימויים החזותיים

חובה נעימה היא להודות למי שהרשו למוציאים לאור להשתמש בתצלומים , בתעודות ובאיורים שברשותם . להלן רשימת מקורות הצילומים ושמות הצלמים שמופעים בכרך זה ; ארכיונים וגופים ציבוריים : או 0 ף התצלומים הלאומי , ירושלים ארכיון הקיבוץ הדתי , קיבוץ יבנה ארכיון הקק"ל , ירושלים ארכיון השומר הצעיר יד יערי , גבעת חביבה ארכיון רו ג ומועד , רמת יוחנן ארכיון יד יצחק בן צב , 1 ירושלים ארכיון יד 0 בנקין , רמת אפעל הזרם השיתופי המשכן לאמנות ע " ש חיים אתר בעין רורוד מוזיאון בית השומר , כפר גלעדי מעבדת ביתמונה , קיבוץ מרחביה 00 ודיו משה קופפרמן , קיבוץ לוחמי הגסאות תיירות אקולוגית , קיבוץ לוטן ארכיונים קיבוציים : גבעת ברנר המעפיל יגור מגוון , שדרות מענית משמר העמק נעו עין החורש עין חרוד מאוחד צלמים : מרדכי אברהמוב נפתלי אופנה"ם ( או 0 ף אופנה"ם , יד יצחק בךצבי ובית אלון , ( פוטו ארדה חנן בהיר אליהו בלאו אשר בנארי בטו בסודו  אל הספר
יד יצחק בן-צבי