המשתתפים בקובץ

ד " ר יו 0 י אסף ן ראש מכללת סמינר הקיבוצים , חבר y 'P ב ' הושיטה פרופ' ( אמריטוס ) אליעזר בן רפאל | המחלקה לסוציולוגיה , אוניברסיטת תל אביב ד ר שלמה בר גיל ן חוקר , יד טבנקין ויד ושם , חבר קיבוץ רמות מנשה ד ר נחום ברוכי ו מחנך וחוקר תולדות הקיבוץ הדתי , חבר קיבוץ בארות יצחק ד " ר ארנון גולן | החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה , אוניברסיטת חיפה ד " ר אלון גן ן מכללת סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת תל אב'ב ע 1 רא דלולזי ן עיתונאי ועורך , מכון ממר " לחקר תקשורת המורח התיכון , חבר קיבוץ ראש הנקרה יובל דניאל 1 אמן וחוקר אמנות , יד יערי , חבר קיבוץ המעפיל פרופ ' יובל דרור ן ראש בית הספר לחינוך , אוניברסיטת תל אביב ד יי ר זאב דרורי י מנכ ייל המכללה האקדמית כינרת פרופ ' אביבה חלמיש | ראש תחום היסטוריה של העת החדשה , המחלקה להיסטוריה , פילוסופיה ומדעי היהדות , האוניברסיטה הפתוחה ד ר מנחם טופל | מכללת אשקלון , מכללת ספיר , יד טבנקין , חבר קיבוץ מפלסים פרץ ( פרדי ) כהנא 1 אדריכל וחוקר תולדות האדריכלות הקיבוצית , חבר קיבוץ בית העמק אמנון לורד | עיתונאי , תושב ירושלים , בן קיבוץ עין דור ד " ר ניר מיכאל 1 מ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית