בן־גוריון מניש פרחים לקיבוץ, שמיר, ‭? 1 u'nnn rmw‬