קיבוצניקים בעיר, האם ב'קורת? א1ןר: ‭/7‬ גלבר " מתוך הספר 'פנימי בהחלט'