אחרים

זאב צתור ' בבלי אומר שכמי נטיתי אם לדם או ליזע . עומסה וכפופה לפניו בכל סער חציתי אם היתה מימיו לו שפחה חרופה אני שפחתו הייתי' חצרו של קיבוץ נתן אלתרמן , 1936 מייסדי הקיבוץ ראו את עצמם ראשונים . ראשונים , לא רק בארץ , בעולם כולו . דגניה מוכתרת בתואר 'הקיבוץ הראשון בעולם . ' הנרטיב המוסכם , שהונחל מדור לדור , טען , בלשונו של ברל כצנלסון , 'בראשית היה המעשה , ' כאשר הדגש הוא על הלהט , או בניסוח שהרבו בו המייסדים , הסער . מכוחו קם מעשה שלא היה כמוהו מעולם - ייסוד קהילות המבטלות את אורחות החיים שנהגו עד אז כמו יחסי קניין , בעלות על אמצעי הייצור , היררכיה מעמדית , דרכי חינוך , אופן חלוקת האחריות בין הקהילה לחבריה . על פי נרטיב זה 'החיים הראו לנו את הקיבוץ . ' כלומר לא היה תכנון , לא הייתה תכנית , היה הסער . אנשים נשאו עמהם להט פנימי אדיר שביקש לכונן בארץ ישראל חברה חדשה , שונה מכל מה שידע האדם , חברה שתברא מתוכה אדם חדש ומציאות חדשה . תל אביב ודגניה נוסדו במועד סמוך זו לזו , בשלהי העשור הראשון של המאה העשרים , על ידי שתי חבורות קטנות של חולמים . כבר בשלב ההקמה היה ברור ששני המקבצים מבקשים ל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי