, פיתוה, קבוצת ממון טזרות קבוצה ‭1 -‬ט ת1פית בעיירת