הקומונה והקיבוץ תנועות אחיות, מרדכ ' בנטוב המאמ ‭!'‬ הגדול