מגור 1 הירוד, בית מנורים בקומונת ריברס"ד, נין זילנד