בשיחת הקיבוץ, באספה הכללית, הדמוקרטיה בפעולה - קומונה ודיאלוג