לחפש או0ופיה ברחבי העולם, למצוא קיבון בארן ישראל, מניה שוח0 עם בני מטפחתה, 1904