קבוצות שיתופיות בנות ימינו: חידוש האינסימיות, הרחבת המטימתיות