קיבוצים וקומונות היבטים השוואתיים וקשרים

יעקב עובד קיבוץ וקומתה הם מונחים בעלי יסודות משותפים באורחות החיים שהם מייצגים ובעלי יסודות נפרדים בהיסטוריה שלהם : 'קומונה ' היא מונח כללי , , generic term המתייחס ומגדיר קהילות שיתופיות בכל אתר ואתר ומקורו עתיק ואוניברסלי ; הקיבוץ הוא קומונה שנוצרה במציאות הארץ ישראלית ובכך ייחודו . הוא מופיע כמונח החל משנות העשרים של המאה הקודמת . מכאן , שכדי לבחון את ההיבטים ההשוואתיים של שני המונחים יש לבחון את הנושא על ציר הזמן במציאות הארץ ישראלית . התנועה הקיבוצית והקומונות התקיימו במשך זמן רב בעולמות נפרדים . קומונות סוציאליסטיות ודתיות קדמו להופעת התנועה הקיבוצית בישראל , אולם מייסדי הקבוצה והקיבוץ לא היו מודעים לכך . הם לא גילו עניין בנושא זה , והמוטיבציות שלהם לייסוד הקבוצה והקיבוץ היו שונות מאלו של הקומונות . בתקופה שקדמה לעלייה השנייה קמו בארצות הברית לבדה כ 250 קומונות דתיות וסוציאליסטיות . מרבית אנשי העלייה השנייה כלל לא ידעו על קיומן . מניה וילבושביץ שוחט הייתה מבין הבודדים באנשי העלייה השנייה שהתוודעו לקיומן של קומונות בעולם . היא הייתה בעלת השקפה סוציאליסטית וכתבה בזיכרונותיה כי לפנ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי