הקבוצות השיתופיות בישראל: המשכיות ושינוי בתנועה הקיבוצית

ובל דרור ונ'ר מיכאל' הקבוצות השיתופיות הפרושות ברחבי ישראל הן תופעה קומונאלית בת כחצי יובל שנים , ששורשיה החלו לצמוח כבר בראשית שנות השבעים . תחילתה בקיבוץ העירוני ' ראשית ' שנוסד בירושלים ב 1979 ובחוות ההכשרה הראשונה של תנועת הנוער העובד והלומד ( הנוע " ל ) שהוקמה סמוך לחיפה ב . 1981 כיום , בתום העשור הראשון של המאה העשרים ואחת , הקבוצות השיתופיות כוללות מעל 2 , 000 חברים ( חלקם במסלול לפני השירות הצבאי ) הפזורים ברחבי הארץ : בארבעה קיבוצים עירוניים , ובקיבוץ עירוני נוסף שמקומו הסופי עדיין לא נקבע ; בקומונות ובקיבוצים חינוכיים של 'תנועות הבוגרים ' של ארבע תנועות הנוער החלוציות - הנוער העובד והלומד ( הנוע '' ל , ( המחנות העולים ( המחה " ע , ( השומר הצעיר ( השוה " צ ) ותנועת הנוער הציונית העולמית הבונים דרור . הקבוצות השיתופיות ממשיכות במידה רבה את מפעליה של התנועה הקיבוצית תוך שמירת קשר איתה , ובו בזמן הן מהוות התפתחות חדשנית ועצמאית , בהנהיגן דרכי שיתוף שונות משל הקיבוצים 'הקלסיים ' ( ובוודאי מאלה המופרטים . ( קבוצות אלה מדגישות את העשייה החינוכית קהילתית כייעוד אך גם כפרנסה , ואינן...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי