נות וחנוכיות: להיות פתוחים לעולם ולםסורת הקיבוציות