נגדהרוח: הזרם השיתופי בתנועה הקיבוצית

עניינו של מאמר זה הוא בגורמים להקמתו של 'הזרם השיתופי' בתנועה הקיבוצית , בפעילותו ובמאבקו על מעמדו התנועתי ועל שימור עקרונות הליבה הקיבוציים , מול תהליכי הפרטה שמתרחשים במרבית הקיבוצים . תהליכים אלה החלו במקביל למעבר של החברה הישראלית - מסוף שנות השבעים ואילך - מחברת רווחה סוציאל דמוקרטית , עם מעורבות ממשלתית והסתדרותית בכלכלה , לחברה המתנהלת על בסיס כלכלת שוק תחרותית , בצלה של הגלובליזציה . הסתלקותו של דור המנהיגים האידאולוגי כריזמטי בתנועה , ועלייתה של הנהגה כלכלית קיבוצית , שברובה עיצבה את השקפתה ברוח כלכלת השוק שרווחה באוניברסיטאות - העניקו רוח גבית לתהליכי ביטול הערבות ההדדית בין הקיבוצים , ושהביאו להחלשת הזיקה ביניהם ובינם לבין התנועה . ' רוח תקופה ' זאת השפיעה מאוד על צורת ההתמודדות של רוב הקיבוצים עם המשבר . תחת הסיסמה 'יש להתאים את הקיבוץ לתנאי החברה הסובבת ' קידמו רוב הגופים התנועתיים והגורמים החיצוניים המייעצים לקיבוצים , ואף חלק נכבד מראשי התנועה , את תהליכי ההפרטה . חברי הקיבוצים תומכי השיתוף ביקשו להציב אלטרנטיבה לדרך זו , בהאמינם בתקפותם של עקרונות היסוד הקיבוציים ובנוב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי