שינויים במערך התנועתי בזמן המשבר תקיים, תק"צ, הקיבוץ הארצי