גלגולי מגוריו של חבר הקיבוץ - אגרת ברכה לשנה סובה - ברור חיל