בנייני ציבור - האתגר המקצועי, שמואל ביקל‭,0‬ בית לוחמי הגיטאות, ‭1974-1952‬