המבנים הומניים, לתכנן ולבנות בתנאי דלות, שנות השלושים