המרחב הקיבוצי הוא ישות אוסונומית/אוסרקית הכוללת בתוכה את כל האמצעים והמתקנים הדרושים לניהול תקין של אורח חיים שיתופ"ם/שוויונ"ם - הקהילה [א‭,[‬ הייצור [ב‭,[‬ החקלאות [ג] - תחום המוגדר ב י ערוב' המקיף את המשבצת והכניסה אליה דרך י שער הקיבוץ.