הרועה נודד עם העדר, הצאן פתח דרכים, ‭/we/‬ הארבעים