הרועים כמקור השראה, עבודת קרכויקה: אלעזר (לוזר) הלבני