אבותינו הרועים: חזון מקראי, תביעה חלוצית,ציור: אהרן הלוי ממול ן הרועה כחבר קיבוץ, ציור: ליאו רונו, שנות הארבעים