ודגלים מונפים, המעגל רוקד והאירה מהדהדת, יור: מאיר אקסלרוד, שנות השלושים