צילום: אליעזר ורסה"ם עיצוב: להב הלוי - 'עינים גדולות'