לשמור מקום, בציפייה לסרט ב יו' בן זי שמ/ * ל ‭969 ?r j‬ו