כרזת פסטיבל ותערוכת הקיבוץ בחיפה עיצוב: גידי ק"ך, 1958