לוחות שהוצבו בחדר האוכל בגבעת חביבה, שנות החמישים ציור: יוחנן סימון