. גלילי, p אלון ויחיאל שמי בחנוכת אנדרנות הזיכרון ל‭- ?0‬ חמת ר,עצכ]אןת בשדר, התעופה בלוד