חיתוך לינול: יצחק בן־כונחם, 1936 0כול ארנון הציירים והפסלים ^ל הקיבוץ הארצי, יוחנן סימון