קיבוץ ברית - וילנה, אוןר: נחום > נחל ו ה) חמבל ו' 932 י