דיוקן עצמי, שמן על בד, צי ורו ‭ctrn i‬ של ח " ם אתי >אפת יקי‭-<‬