שמואל גבעוני ‭1926-1896‬ ראשון לאלוני התנועה הקיבוצית,עלה לא"י בשנת ‭,1913‬ מברדיצ י ב שבאוקראינה. בשנת 1918 הצטרף לקיבוץ כפר גלעדי. נבחר ע" 1 נורוכופלדור להיות לסגנו. נהרג בשנת 1926 בנופלו מ0ו0 בדרכו לתל־ח ‭. 1‬