'ביתניה עלית י מתוך הקטלוג "שבת בקיבוץ‭,"‬ ציור: אריה אלוויל, 1921