שער קטלוג התערוכה השלישית של אםני הקיבוץ הארצי - במרחביה איור: יוחנן סימון, 1938