דמותו של מנהיג - כואיר יערי, איור: בנימין רוזנבאום, 1942