האמן הקיבוצי לדורותיו

ובל דניאל מבוא : חבר הקיבוץ כאמן האמן הקיבוצי לדורותיו נע והתלבט בין אידאולוגיה קיבוצית קולקטיבית לבין אמנות שבמהותה היא אינדיבידואלית , בין הציבורי לבין הפרטי , והיה עליו להכריע מה קודם למה - הקיבוץ לאמנות או להפך ! ברור שההכרעה לחיות בקיבוץ במהותה היא הכרעה אידאולוגית , הכרעה פוליטית ולא הכרעה אמנותית ! הבחירה בקיבוץ כדרך חיים פירושה לא רק פשרות וקבלת דין הקולקטיב , אלא בעיקר התקשרות פיזית למקום גאוגראפי לאורך שנים . האמן הקיבוצי היה בראש וראשונה חבר קיבוץ . לעתים תכופות הוא השתייך מנעוריו לתנועת הנוער החלוצית שעמה הוא עלה לארץ ישראל ולהתיישבות . האמן הקיבוצי השתייך ל'מדורת השבט , ' והקיבוץ היה חלק בלתי נפרד מאישיותו . בראשית הדרך הוא ויתר על רצונותיו ועל חלומותיו האמנותיים לטובת משימות הדור החלוציות . עם הזמן הוא ניסה לתפוש את מקומו כאמן הקיבוץ , כאדם שכישרונותיו האמנותיים משרתים בעיקר את הכלל . באנו ארצה ולקיבוץ לא בכדי להיות ציירים ופסלים . באנו למען לחיות כאן את חיינו וללחום את מלחמתנו שכם אחד עמכם . והנה עם עמדנו על הפיגום ועם לכתנו אחר המחרשה אחזנו גם ככלים אחרים , המוסיפים ג...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי