יו0ף חיים ברנר, ןעית1 הע1ךה את ‭YQnr1 1yn‬ ציור;נחום גוטמן