'מבפנים‭',‬ הרשימה שהייתה לנוסח, גליון ג י ‭"'‬ב סבת תרפ"ד ‭(20.12.1923)‬