ספרות הקיבוץ: מאה שנים לתנועה הקיבוצית

שולה קשת הקדמה העיון המוצע להלן יתמקד ביצירה הספרותית שנוצרה מתוך הקהילה הקיבוצית - בעיקר ביצירות מז ' אנר הפרתה - וינסה להאיר את המניעים שהדריכו קהילה זו , אשר ראתה עצמה משך שנים רבות כגוף מוביל מבחינה חברתית ותרבותית , לקבל את ההחלטות שקיבלה בתחום זה . בחרתי לסמן תהליכים אלה באמצעות שלוש קואורדינטות המשולבות זו בזו : ייצוג הקיבוץ כ ' מקום ' ( ריאליסטי , סמלי , סוריאליסטי ;( המתח שנוצר בספרות הקיבוץ בין צורות ביטוי קולקטיביות לבין הדחף היצירתי האישי ; ההתנגשות , שבאה לידי ביטוי ביצירות רבות , בין 'האני העליון ' של הקיבוץ כמערכת חברתית אידאולוגית טוטלית , ששליטתה התפרשה על כל תחומי החיים , לבין 'המחתרת הנפשית , ' שנתנה ביטוי לקולות אחרים , סמויים וגלויים , שלא העמידו עצמם לשירותה של האידאולוגיה הדומיננטית מתוך התבטלות גמורה . נקודת ההתחלה : החיים החלוציים הם היצירה עד סוף שנות העשרים של המאה הקודמת כמעט שלא נכתבה 'ספרות . ' המפעל ההתיישבותי בראשית צעדיו סחף את חברי הקיבוץ והשקיע אותם קודם כול בעשייה , בעבודה פיסית קשה , בעיקר בעבודת האדמה . היצירה הספרותית אמנותית , זו הנכתבת על ידי יו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי