להתא י ם את הקצב, את ‭oc«on Hern rcmr‬ כוו^כור העסק, 1926